Endokrin.TV Hakkında

Çağımız artık güncel ve doğru bilgiye hızla ulaşma dönemidir. Internet ortamı bunu sağlamada en yetkin ve değerli araçtır. Yaşamı kolaylaştırmada elde edilen bilgi kazanımları kişiyi  aydınlatabilir ve sonucunda huzur ve rahatlama sağlayabilir.  Ancak  internette  her zaman doğru bilgiye ulaşmak mümkün müdür? Ya da elde edilen bilginin sizin için geçerli, olup olmadığını anlayabilecek kadar yetkin miyiz? Diğer bir ifadeyle elde edilen bilgiyi analiz edebilecek miyiz? Bu kadar yoğun bilgi içerisinde doğruyu bulabilmek gerçekten güçtür. Gereksiz ve sağlıksız, analize edilmemiş bilgiler kişiyi karamsarlığa da sürükleyebilir.

Sağlık, herkes için gereklidir. Sağlığımızla karşılaşılan sorunlar veya  saptanabilecek yakınmalarla bulgular, kişinin ilgili doktorlarına gitmesine rağmen, öğrenme  ve merak duygusuyla birlikte kişiyi her zaman daha fazla öğrenmeye ve bilgi edinmeye zorlar.

Tiroid bezi hastalıkları ülkemizde oldukça yaygın görülen rahatsızlıklardandır. Bunun yanısıra günümüzde giderek artan sıklıkta görülen paratiroid bezi hastalıkları ve böbreküstü bezi hastalıkları Endokrin Cerrahisinin önemli kısımlarını oluşturur. Endokrin Cerrahisi ile uğraşan bir cerrah olarak Endokrin.TV kanalı oluşturmak üzere  endokrin cerrahisine gereksinim duyulan veya ameliyat gerekliliği oluşmuş kişilere etik, doğru, bilimsel ve deneyimle analiz edilmiş sağlıklı bilgiyi ulaştırmayı amaçladım.

Endokrin.TV tanı ve tedavi kanalı değildir. Hastalıkların tanısı  her zaman doktorun birebir muayenesi, gözlemi ve tetkikleriyle konur.  Endokrin.TV ‘nin amacı, sağlık sorunu yaşayan kişinin endokrin cerrahisi ile ilgili konularda deneyime dayanan analize edilmiş sağlıklı ve güncel bilgiye ulaşmasını sağlamaktır.

Sağlıklı günler dileğiyle,

Prof.Dr.Serdar Tezelman

Genel ve Endokrin Cerrahı
Ulusal Endokrin Cerrahisi Derneği Başkanı

Prof. Dr. Serdar Tezelman Yanıtlıyor