Medüller Tiroid Kanserlerinin Kaç Tipi Vardır?

Tiroid medüller kanserlerinin ana olarak iki tipi vardır. Bunlardan bir tanesi ailevi olmayan, diğer bir tipi ise ailevi olan tipidir. Ailevi olmayanlar %70’lik grubu oluşturmaktadır. %30 ise ailevi tiroid medüller kanserleridir ki bunlar 3 alt gruba ayrılmaktadır. Bir tanesi, multipl endokrin neoplazi (MEN) denilen, çeşitli endokrin bezleri tümörleri ile birlikte görülen, a tipidir. İkincisi ise, ailevi olan MEN2 b sendromudur. Bir üçüncü tip ise tamamen, multipl endokrin neoplazi denilen çeşitli endokrin tümörlerinde görülmeyen sadece medüller trioid kanseri olan ailevi tipidir.

Prof. Dr. Serdar Tezelman Yanıtlıyor