Multi nodüler guatr ile tek nodül arasındaki fark nedir?

Multinodüler guatr, tiroidin her iki lobunu işgal eden çeşitli çapta ve boyutta yer alan nodüllerdir. Tek nodül dendiğinde ise sadece sağ ve ya sol lobta yer alan tek bir sayıdaki nodül anlatılmaktadır.

Prof. Dr. Serdar Tezelman Yanıtlıyor