Papiller tiroid kanserinin yaşama olan etkisi nedir?

Papiller tiroid kanserleri son derece iyi huylu kanserlerdir. İyi farklılaşmış kanserler sınıfında yer alırlar. Burada çap son derece önemlidir. 1 cm.’in altında, uzak metastaz ya da lokal metastaz olma olasılığı %1, lenf bezi metastazı olasılığı ise %2.5-5 arasındadır. Çap arttıkça metasdas olasılığı artar, ancak, papiller tiroid kanserlerinde radikal çözüm her zaman mevcuttur, yaşam kalitesi son derece yüksektir ve yapılacak olan ilave tedavilerle, 1 cm.’in üzerinde, patalojik faktörlerin farklı olduğu durumlarda yapılacak olan atom tedavisi ile yaşam sürelerinin uzun olduğu hesaplanmıştır.

Prof. Dr. Serdar Tezelman Yanıtlıyor