Tiroidin Ailevi Olanlarından Hangi Gen Sorumludur?

Tiroidin ailevi olanlarından 1994 yılında saptanmış olan kromozom 10 ‘da lokalize olmuş olan RET proto onkogeni sorumludur. Bu onkogende ortaya çıkan nokta mutasyonları medüller tiroid karsinomunun gelişmesinden sorumludur.

Prof. Dr. Serdar Tezelman Yanıtlıyor