Guatr Nedir?

Tiroid bezinin fonksiyonlarına bağlı olarak gelişen zehirli yani toksik hastalık veya eksik çalışmasıyla ortaya çıkan hipotiroidi olsun veya yumrularla seyreden nodüler hastalık olsun tiroidin hastalıkların tümüne guatr denir.

Volüm ve nodül çapları açısından küçük olan multinodüler guatr vakalar genelde 6 ay – 1 yıllık periodlarla kanda tiroid hormon düzeylerine bakılarak ve tiroid ultrasonografisi yapılarak takip edilir. Bazen bunlar tiroid hormonu olan tiroksin verilerek küçültülmeye çalışılır.

Devamı..

Aslında guatrın içi ve dışı olmaz. Bazı hastaların boyun bölgesi kısadır. Büyük nodüllerle seyreden ve ilerleme gösteren guatr olgularında kitle anatomik olarak toraks boşluğuna, mediasten diye tanımlanan bölgeye doğru büyüme gösterebilir.

Devamı..

Halk arasında ‘zehirli guatr’ denilen tablo hipertiroidizmdir. Buna birkaç tip klinik şekilde rastlanmaktadır. Birincisi herhangi bir nodülleşme yapmadan tümüyle  (diffüz) büyümüştür ki bu klinik tablo Basedow-Graves hastalığı olarak tanımlanır. Ya da aşırı hormon salgılayan sıcak nodüller şeklinde karşımıza çıkabilir.

Devamı..

Özellikle Basedow-Graves ‘i olan hipertiroidi hastalarında hastalığın başlangıcından bir kaç  ay önce hastalarda ağır stres yaşandığı saptanmıştır. Yakın birinin kaybedilmesi veya boşanma gibi travmalardan sonra gözlenmiştir. Stresin bağışıklık sistemini etkilediği bilinmektedir. Otoimmun hastalık olan Basedow-Graves’ in de stresden etkilenebilmesi söz konusu olabilir.

Sözünü ettiğiniz tablo, kış aylarında sık olmakla beraber her mevsimde görülebilen subakut tiroidit tablosudur. Özellikle viral enfeksiyonları, örneğin gripal enfeksiyonlar veya üst solunum yolu enfeksiyonları gibi  takiben tiroid bezinde iri, ağrılı yumrularla görülür.

Devamı..

Ülkemiz Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından endemik guatr bölgesi olarak kabul edilmektedir. Endemik guatr bölgesi denildiğinde; yaşayan nüfusunun % 10’ undan fazlasında tiroid problemleri görülen yerler için tanımlanan terimdir. Gerçekten nüfusumuzun neredeyse yarısına yakın kısmında tiroid bezi ile ilgili problemlere rastlanmaktadır. Dünyada da her 20 kişiden biri yaşamının herhangi bir evresinde tiroid bezi problemi ile karşı karşıya kalabilmektedir. Guatra yani tiroid hastalıklarının farklı tiplerine kadınlarda daha sık rastlandığı saptanmıştır.