Bazı toksik guatr vakalarında gözlerde büyüme gözleniyor. Bunun nedeni nedir?

Hipertiroidisi olan özellikle Basedow-Graves li hastaların gözlerinde de birtakım istenmeyen bulgular ortaya çıkar. Tiroide özgü bu göz bozuklukları ‘eksoftalmi’ diye tanımlanır. Gözlerin yuvalarından dışarı doğru büyümeleri ile karakterizedir. Göz bulgularına Basedow- Gravesli olgularının büyük kısmında rastlanırken, diğer toksik guatr vakalarında ise seyrek görülebilir. Gözlerde sulanma, kanlanma artışı, ağrı, dolgunluk ve batma hissi ile çift veya bulanık görme gibi semptomlar belirir. Göz bulguları tiroidden aşırı miktarda salgılanan hormonların dışında gelişir. Vakaların % 85–95 inde gözlerin her ikisi, % 5 ile 15 inde ise tek gözün etkilenmesi olabilir.

Göz yakınmaları özellikle eksoftalmi ayrı bir proçesdir. Gözlerde dışarıya doğru büyüme meydana gelmesinin nedeni gözlerin arkasında yer alan yağ dokusunda artma, gözü çevreleyen dokularda ve kaslarda şişliklerin belirmesidir. Bütün bu etkenler gözü ileri iter. Hastalığın başlangıcında üst göz kapağı kısalır ve yukarı doğru çekilme gösterir. Böylelikle hastanın göz akının büyük bir bölümü daha fazla belirir.

Tiroid oftalmopatisi olan hastalarda radyoaktif iyod tedavisi göz bulgularını şiddetlendirdiğinden ve olumsuz etkilediğinden tercih edilmez. Buna mukabil bu hastaların Basedow-Gravesin cerrahi tedavisinden yararlandıkları gözlenmiştir. Göz bulgularının tedavisinin gerçekleştirilmesi için öncelikle boyun patolojisinin halledilmesi gerekir.

Tanı nasıl konulur?

Öncellikle kan testleri ile tiroid hormonlarına, tiroid reseptör antikoruna bakılır. Eğer hipertiroidi tedavisine başlanacaksa uygulanacak tedavinin olası komplikasyonları düşünülerek hastanın karaciğer ve kan tablosunun araştırılması gerekir. Bunun için karaciğer enzimleri ile lökosit sayımı yapılır. Kan testlerini takiben tiroid sintigrafisi çekilir. Nodüler yapı söz konusu ise tiroid ultrasonografisi ile bunlar ortaya konur.