Diğer hipertiroidi tiplerinin tedavileri nasıl yapılır?

Tek sıcak nodülü olan hipertiroidi vakaları, cerrahi veya radyoaktif iyod tedavisi ile tedavi edilirlerse de genellikle radyoaktif iyod tedavisi tercih edilir. Özellikle cerrahi girişimi istemeyen hastalarda veya cerrahi girişimlerin olası komplikasyonlarından kaçınmak isteyenlerde çok rahatlıkla ve başarılı sonuçlarla radyoaktif iyod tedavisi uygulanır.

Multinodüler toksik guatrlı vakalarda ise cerrahi tedavi tercih edilir. Bu hastalarda ameliyat sonrası hipotiroidi gelişmediği sürece tiroksin verilmesine ihtiyaç duyulmaz.

Subakut tiroiditi (viral tiroidit; Quervain tiroiditi) vakalarında görülen hipertiroidi vakalarında sadece beta blokerler (propranolol gibi) verilir. Kardiyologlar tarafından kullanılan iyod içeren amiodaron grubu ilaçların kullanılmasından önce ve sonra hastaların tiroid hormon düzeyleri kontrol edilmelidir.