Tiroid oftalmopatisi nasıl tedavi edilir?

Bilindiği hipertiroidili özellikle Basedow-Graves’i olan hastaların çoğunlukla iki bazen tek gözü etkilenerek patlak göz olarak tasvir edebileceğimiz oftalmopati ortaya çıkar. Bu tip oftalmopatiler Basedow-Graves hastalığında eş zamanlı ortaya çıkan ancak ayrı bir otoimmun proçesdir. Basedow-Graves’ in komplikasyonu olarak kabul etmemek gerekir. Çünkü bu tip göz bozukluğu hastalıktan önce ortaya çıkabildiği gibi hastalığın başarılı tedavisinden sonra da seyrek olarak görülebilir.

Göz hastalığının tedaviyle tamamen kaybolması çok seyrektir. Tedavisinde tiroid bezine yönelik tedaviler kadar başarılı sonuçlar alınamıyor. Sigara içme ve hipertiroidinin kontrolünde ki güçlükler veya hipertiroidinin kontrol altında tutulamaması göz bulgularını şiddetlendirir. Radyoaktif iyod tedavisinden sonra eksoftalminin kötüleştiğini belirten araştırmalar vardır. Radyoaktif iyodun verilmesinin zorunlu olduğu durumlarda hastalara ek olarak 6–8 hafta kortizon tedavisi uygulanır. Bu hastalarda göz kuruluğuna karşı göz damlası (yapay gözyaşı) veya güneş ışınlarından korunmak için koyu renkli gözlük kullanımı önerilir.
Eğer oftalmopati görme açısından tehlikeli olmaya başladığında kortizon tedavisi yapılır. Böyle durumlarda diğer bir seçenek nadiren uygulanan cerrahi girişimle göz çukurunun bir kısmını çıkarak göz küresine olan basıncı azaltmaktır.