İyodlu Tuz

İyodlu Tuz

WHO tarafından ülke nüfusunun % 10 unundan fazlasında tiroid rahatsızlığı olan bölgeler endemik guatr bölgeleri olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde endemik gutar bölgesi olarak kabul edilmektedir. Bunun ana nedenlerinden biri  iyod yetersizliğidir. İyod organizmamız ve  tiroid hormonu sentezi için önemli bir elemandır, Besinlerleve sularda yeterli olmayan iyodun  alımının kısıtlanması iyod yetersizliğine yol açar. İyod yetersizliğinin nihai sonucu tiroidin hormon yapmak için çok çalışarak büyümesine yol açar.

Gida yoluyla en basit alımıda tuzla olmaktadır. Bu nedenle tuzların iyodlanması ile kişilerin endemik guatr bölgelerinde yeterli  iyod alması sağlanmıştır. Soframızda beslenirken mutlaka iyodlu tuzu kullanmalıyız. Ancak iyodlu tuz hipertirodi olarak tanımladığımız zehirli guatr varlığında kullanılmaz. Kontrendikedir. Çünkü fazla iyod alımı zaten kanda yüksek miktarda bulunan tiroid hormonlarının alınan fazla iyod sonucu tiroidde aşırı hormon sentezini tetikleyerek artmasına yol açar. Zehirli guatr vakaları iyod alımından sakınmalıdır. Örneğin içilen vitaminlerde veya öksürük şuruplarında iyodür  olamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca nodüler (yumru) yapıdaki guatr vakalarında veya tiroid hormonu kullananlarda  iyodlu tuz kullanılmaz. Yerine kaya tuzu tercih edilir. Hashimato tiroiditi olanlar iyodlu tuz kullanması tavsiye edilmez.

İyodlu tuz kullanılması ile Batılı ülkelerde (ABD gibi) endemik guatr kaybolmuş ve anaplastik ve foliküler kanser gibi agressif tiroid kanserleri  azalmıştır. Buna karşılık Hashimato  tiroiditi ve iyi farklılaşma gösteren papiller tiroid kanserinde artış görülmüştür. Ancak iyodlu tuz kullanımı koruyucu hekimlik açısından önemli ve gereklidir.

Deniz tuzu ise  sofra tuzunun aksine rafine edilmemiş ve doğal mineraller içeren tuzdur. Deniz tuzunun kimyasal bileşimi, insan kanındaki tuzla büyük benzerlik taşır. İnsan kanında yer alan değerli madensel tuzlar, deniz tuzunda da mevcuttur.Kaya tuzu  da büyük parçalar şeklinde tuz madenlerinden çıkarılan ve rafine olmayan tuzdur.  Ancak iyod profilaksisinde iyodlanmış tuz tercih edilir.