Kaç türlü tiroid kanseri vardır ve en sık görüleni hangisidir?

Başlıca 4 tip tiroid kanserini biliyoruz: papiller, foliküler, medüller ve anaplastik tirod kanserleri. İyi farklılaşmış tiroid kanserlerinin papiller ve foliküler tipte olmak üzere başlıca iki ana tipi vardır. Bunun dışında az farklılaşmış veya kötü diferansiye dediğimiz ve anaplastik tiroid kanserleri ise kötü prognoza sahip lokal ve uzak metastaz yapan türlerdir. Medüller tiroid kanserleri ise tiroidin kalsitonin salgılayan parafoliküler hücrelerinden çıkarlar ve onlarında iyi farklılaşmış kanserlerden daha agressif seyettiği bilinmektedir.

En sık görülen tiroid kanserleri % 80- 85 oranıyla papiller tiroid kanserleridir. Papiller tip tiroid kanserleri son derece yumuşak agressif olmayan bir klinik seyir izlerler. Tedavi sonucunda radikal iyileşme sağlanması mümkündür.

Buna mukabil papiller tipi tiroid kanserleri sıklıkla lenfatik yolla yayılım gösterirler. Sıklıkla boyun lenf bezlerine metastaz yaparlar. Lenf bezi metastazı papiller tiroid kanserlerinde 2. evre bulgusu olup diğer kanser türleri gibi ileri evreyi işaret etmez. Lenf bezi metastazı varlığının papiller tipte tiroid kanserlerinde yaşam süresini değiştirmediğini sadece lenf bezi metastaz riskini artırdığını biliyoruz. Kişide papiller tiroid kanseri tanısı ilk konduğunda lenf bezi metastazına rastlanma olasılığı % 20 dir. Bu nedenle boyun ultrasonografi tetkiklerinde sadece tiroid bezini değil aynı zamanda boyun orta ve yan lenfatik dokularını da iyi değerlendirmek gerekir. Papiller tiroid kanserleri nadir olarak kemiğe ve akciğere de metastaz yapabilirler.

Geri