Hashimato (Haşimato)

Hashimato tiroiditi kadınlarda sıklıkla rastlanan tiroid bezinin kronik enfeksiyöz kaynaklı olmayan otoimmun iltihabıdır. Kişinin vücudu tiroid bezine karşı antikorlar oluşturur. Her yaşta görülebilir. Menopoz ve sonrasında daha sık karşımıza çıkmaktadır. Anti TPO diye tanımlanan peroksidaz bu hastalığa spesifik olup kanda yükselir. Bu da tanıyı koymada son derece yararlıdır. Kronik tiroid bezi iltihabına zehirli guatr veya zehirli olmayan nodüllü guatr zemininde de rastlayabiliriz.

Hashimato tiroditi olan hastaların tiroid hormon düzeyleri başlangıçta yüksek çıkabilir. Hipertiroidi tablosu görülebilir. Sonradan tiroid hormonları normalleşir ve en sonunda hastanın tiroid bezi fonksiyon göremeyecek ve hastada hipotiroidi tablosu ortaya çıkacaktır. Bu kez kanda tiroid hormonları düşerken TSH değeri yükselecektir. Kişi ömür boyu tiroid hormonunu kullanacaktır. Hashimato tiroiditi zemininde nodüller gelişebilir. Bu nodüllerde özellikle papiller tiroid kanseri ve nadiren de tiroid dokusunda lenfoma görülebilir. Tiroid ultrasonografisi ve ince iğne aspirasyon biyopsisi ile durumu değerlendirmek gerekir.

Geri