İkinci sıklıkta görülen tiroid kanserinin hangi türüdür?

İkinci sıklıkta görülen tiroid kanserleri ise iyi farklılaşmış tiroid kanserleri grubunda yer alan foliküler tiroid kanserleridir. 30 yaşın altında çok seyrek görülür. Foliküler tipte tiroid kanserleri lenf yolundan ziyade kan yoluyla yayılırlar. Bu bakımdan uzak metastaz (akciğer ve kemik metastazı gibi) açısından önemli kanserlerdir. Foliküler kanserleri selim karakterli foliküler adenomlardan ayırt etmek oldukça güçtür.

İnce iğne aspirasyon biyopsisi veya ameliyat esnasında yapılan dondurma yöntemi (frozen section) ile dokunun histopatolojik değerlendirmesi aydınlatıcı olmaz. Sonuçlar foliküler lezyon veya neoplazm diye saptanır. Çünkü bu tip lezyonlarda nodülü çevreleyen kapsülün her noktasının yayılım (invazyon) açısından ve gene aynı şekilde nodül içinde yer alan damarlarında invazyon yönünden değerlendirilmesi gerekir. Ancak bu tip yayılımlar saptandığında foliküler kanserden bahsedilir. Aynı görüşler foliküler kanserlerde ayrı olarak değerlendirilen fakat alt grubu gibi yer alan Hürthle hücreli kanserler içinde geçerlidir.

Foliküler tiroid kanserlerinin tedavi süreci papiller tiroid kanserleri ile aynıdır. Özetle iyi farklılaşmış tirod kanserleri tiroid bezinin tüm kanserleri arasında % 80- 85 ni oluşturur ve tedavi sonrası yüz güldürücü sonuçların elde edildiği kanser tipleridir.

Geri