Radyasyon ve Tiroid Kanserinin İlişkisi Nedir?

Özellikle radyasyonun gerek tedavi amaçlı yapılan radyasyonun gerekse de nükleer kazalar sonucu ortaya çıkabilecek bir radyasyonun –radyoaktif iyod bulaşmasının- Örneğin, Çernobil veya Japonya da olduğu gibi tiroid kanseri gelişme riskini artırdığı bilinmektedir. Bu süreç radyasyona maruz kaldıktan sonra geçen her dekad da anlamlı bir şekilde tiroid kanseri olma riski artmaktadır. Radyasyonun şiddetine göre ilk 10 yıl içinde bir şey görmeyebilirsiniz. Ancak çoğunlukla her geçen on yılda bu olasılık belirgin bir şekilde artmaktadır. Çernobil kazasından sonra çok yaygın biçimde çocuk tiroid kanserlerinin artışının gözlenmesi ile ilgili yurt dışı yayınlar bilinmektedir. Hatta bu radyasyon sonucunda ret onkogeninde mutasyonlarının da çok yaygın olarak görüldüğü saptanmıştır.

Japonya daki nükleer santral kazasından sonra da geçen her dekart içerisinde o bölge ve çevresinde tiroid kanseri olasılığının da artacağı aşikârdır. Tabii ki korunma açısından iyod radyosyonu yayılımı sırasında iyot hapı almak suretiyle tiroid kanseri gelişimini önlemek mümkündür. Bilindiği gibi tiroidin foliküler hücreleri iyodu tutarlar. İyottan tiroid hormonu sentezini gerçekleştirirler. Dolayısıyla, oral alınacak olan iyodu tiroid bezi hücreleri tutacağından radyasyondan gelen iyod devre dışı kalacağından bu kanser gelişme riskini azaltacaktır. Ama her şartta bu mümkün olmayabilir. Örneğin, Çernobil de olduğu gibi…

Tiroid kanserleri ister radyasyona maruz kalın, ister normal seyrinde olsun ortaya çıkarken tabii şüphelendirici bir takım bulgularla semptomlara da yol açar. Daha önce de bahsettiğimiz gibi boyunda aniden ortaya çıkan şişlikler ya da lenf bezi büyümeleri mevcut olan ve takip edilen nodülün kısa sürede büyüme göstermesi bunun yanı sıra tiroid nodülünün baskı yaparak ses kısıklığına veya yutma güçlüğüne, boğulma hissine yol açması tiroid kanseri olma olasılığını artırır. Çünkü nodülün çevre dokulara yapışıklıklar yoluyla invazyonu yapması ses kısıklığına yol açar ki bu bulgu hekime mevcut nodülde bir kanser geliştiği yönünde uyarıcı olabilir. Bazen tiroid kanserleri çapı ufakta olsa dıştan görünmemekle birlikte doğrudan boyun lenf bezine yapacağı metastazlar da kendini gösterebilir.
Günümüzde, sıklıkla uygulanan tarama programındaki tiroide yönelik boyun ultrasonografileri erken tanı olasılığını oldukça artırmıştır.

Geri