Tiroid kanseri, meme ve over kanserinden sonra en sık görülen kanser türü müdür?

Tiroid kanseri en sık görülen endokrin tümörü olup erkek ve kadında 100.000 de 2.3 ve 8.5 oranında rastlanır. Meme kanserleri kadınlarda en sık rastlanan kanser türüdür. Günümüzde her 9 kadından birinde meme kanserine rastlanmaktadır. Tiroid kanserleri de kadınlarda saptanan kanserlerde sıklık sırasına göre 3. sırada yer almaktadır. Ayrıca şunu da belirtmekte yarar vardır: meme ve tiroid kanserleri birlikte de görülebilir.

Meme kanseri olan kadınlarda %1 ila %10 oranında tiroid papiller kanserine de rastlanabilir. Aynı şekilde kolon kanseri olan ya da barsaklarında yaygın polipozisi olan kişilerde % 10 oranında tiroid bezinde papiller kanser tipine rastlanabilir. Bu tip klinik tablo ‘Gardner Sendromu’ olarak bilinmektedir.