Tiroid kanserlerinin görülme sıklığı nedir?

Tiroid kanseri tiroid bezinin fonksiyonlarını gören folikül denilen epitel hücrelerinden ya da parafolikül dediğimiz tiroid folikül hücresinin yanında yer alan diğer hücre tiplerinden çıkan kanserlerdir.

Amerika Birleşik Devletlerinde her yıl ortalama 12.500’ün üzerinde yeni tiroid kanseri olgusu tanısı konmaktadır. Tiroid bezinin ‘malign’ dediğimiz kötü karakterli tümörleri genelde diğer tiroid hastalıkları ile karşılaştırıldığında seyrek görülür. Çocuklarda ve genç kadınlarda tiroidin papiller tip kanserlerine daha sıklıkla rastlanır.

Ülkemizde de benzer oranda kadınlarda sık olarak rastlanan bir kanser türü olmakla birlikte erkeklerde ise guatr seyrek görülmesine rağmen ortaya çıkabilecek soğuk (hipoaktif) nodüllerde kanser görülme olasılığı kadına göre iki misli fazladır. Soğuk nodüllerde kadında tiroid kanserine rastlanma oranı % 10 iken erkeklerde % 20 dir. Nodülü olan 5 erkekten birinde tiroid kanserinin olma olasılığı bulunmaktadır.

Geri