Tiroid kanseri diğer kanser türleri kadar ürkütücü müdür?

Diğer kanser türleri kadar öldürücü olmamakla bazı tiroid kanseri türleri oldukça agressif klinik seyir gösterirler. Daha önceden de belirttiğim gibi 4 tip tiroid kanseri vardır. Tiroid folikül hücrelerinden çıkan iyi farklılaşmış tiroid kanserleri tüm tiroid kanser türleri içinde takriben %85 ini oluşturur ki bu tip tiroid kanserleri yaşam kalitesi ve yaşam süresi bakımından hastaları olumsuz etkilemezler. Ancak diğer iki tipini az farklılaşmış tiroid kanserleri ve anaplastik dediğimiz oldukça agressif seyreden tiroid kanserleri ile parafoliküler hücrelerden gelişen medüller tip kanserleri oluşturur. Klinik açıdan bu tip kanserleri diğer tiroid kanseri türlerinden hariç tutmak gerekir. Medüller tiroid kanserleri diğer az diferansiye grupla karşılaştırıldığında klinik açıdan farklı olmadığı ancak iyi diferansiye tiroid kanserleri ile karşılaştırıldığında seyir açısından da yaşam süresi değerlendirildiğinde oldukça olumsuz seyrettiği gözlemlenmiştir.

Papiller ve foliküler tip kanserler her yaş grubunda görülen kanserlerdir. Bu tip kanserlerde erken tanının hasta yaşam süresine çok olumlu etkisi vardır. Bunun anlamı tiroidin iyi farklılaşmış kanserleri görülen hasta erken tanı ve tedavinin zamanında uygulanması sonucu tiroid kanserinden değil büyük ihtimalle başka herhangi bir nedenle yaşamını kaybedecektir.