Tirodi kanseri

Tiroid Kanserlerinde Global Artış

Kanser sadece ülkemizde değil dünyada da  genelde problem olan bir hastalıktır. Amerikan Kanser Derneğinin rakamlarına göre  A.B.D. de her 4 ölümden biri kansere bağlı olmaktadır. Ulusal Kanser Enstitüsü ve Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezinin 2012 yılında açıkladığı rakamlara göre sadece A.B.D. de 2012 yılında 1.638.910 yeni kanser vakası ile 577.190 kansere bağlı ölüm vakası saptanmıştır. Tiroid kanserleri ise tüm kanserler arasında kadınlarda  % 5 oranında görülerek ensık rastlanan kanser sıralamasında 4. sıraya yerleşmiştir. Ülkemizde ise kadınlarda rastlanan kanser çeşitleri arasında % 15.3 oranında olan tiroid kanserleri sıklıkta  3. sırada yer almaktadır.

Tiroid kanserlerine gelince,  A.B.D. de 2012 yılında 56.460 yeni tiroid kanseri vakası ve 1780  tiroid kanserine bağlı ölüm  saptanmıştır. Tiroid kanserlerindeki artış gelişen teknolojiye bağlı olarak genelde tiroid ultrasonografisinin yaygın olarak kullanılması ve ameliyat patolojilerinde daha sık kesit yapılmasının neden olabileceği belirtilmiştir. Zira tiroid kanserlerinde ki artış daha ziyade mortalite oranı son derece düşük olan 1 cm den küçük çaptaki mikrokanserlerde olmuştur. Geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında tiroid kanserine daha sık rastlanmasına rağmen tiroid kanserine bağlı ölüm oranında artış saptanmamıştır.