Tiroid cerrahsinin komplikasyonları nelerdir?

Tiroid kanserlerin cerrahi tedavisi ince ayrıntılar gösterir ve bu nedenle cerrahi girişimlerin tiroid cerrahisi deneyimi olan cerrahlar tarafından uygulanması tercih edilmelidir. Örneğin, iyi diferansiye tiroid kanserlerinin tedavisinde bahsettiğimiz total tiroidektomi işleminin yanısıra orta boyun lenfatiklerinin çıkarılması veya medüller tiroid kanserlerinde olduğu gibi tiroid bezinin total olarak çıkarılmasının yanısıra orta boyun bölgesinin lenfatik ve yumuşak dokularının (level 6) ve gerektiğinde yan boyun bölgelerinin kulak altından köprücük kemiğine uzanan (level 2.3.4.5) karotis atar damarı ve ana juguler toplardamarı ve adale ile vagus siniri korunarak yapılan diseksiyonu son derece önemli, ayrıntılı, titizlikle uygulanması gerekli olan ve deneyim gerektiren cerrahi işlemlerdir. O nedenlerden dolayı cerrahın deneyimi önemli bir etkendir. Aynı zamanda tiroid cerrahisi kalite kontrolün en yüksek olduğu cerrahidir.

Kalıcı olabilecek bir komplikasyon hasta ile ömür boyu birliktelik gösterir. Eğer hasta da örneğin, ses kısıklığı olursa hayatı boyunca sesi kısık kalırken cerrahi tedavisini de kimin uyguladığını hep söyleyecektir.

Çok sık olmamakla birlikte radyoaktif iyod tedavisinin de komplikasyonları olabilmektedir. Bulantı ve kusma gibi semptomlar tedavinin uygulandığı gün görülebilir. Tedavinin ilk haftasında boynun da özellikle tiroid bezinin lokalize olduğu bölgede gerginlik ve ağrı, hassasiyet görülür. Yutkunmakla ağrı veya yutkunma güçlüğü gibi yakınmalara rastlanır. Bilindiği gibi iyod tükürük bezleri ve böbrekler ile atılır. Bazen tükürük bezlerinin enfeksiyöz olmayan iltihaplanmalarına, ağrıya ve tükürük kanallarında oluşabilecek fibrozisle daralmalara yol açabilir. Overleri etkileyebilir. Bayan hastalara radyoaktif iyot tedavisinden sonra alınan doza göre 6 ay ila 1 yıl gibi süreçte hamile kalmaması önerilir. Kan iliği üzerine olumsuz etkilerinden bahsedilmesine rağmen bu komplikasyonlara çok seyrek rastlanır.

Radyoaktif iyot tedavisi kansere ve kısırlığa neden olmaz.

Tiroid cerrahisinin ameliyat mortalitesi (ameliyata bağlı ölüm oranı) % 0 dır. En önemli komplikasyonlarının başında da ses kısıklığı, ses yorgunluğu, kalsiyum düşüklüğü (hipokalsemi) ve kanama gelir. Deneyimli merkezlerde bu tip komplikasyonların kalıcı olanlarına  % 1–3 arasında rastlanmaktadır.

Devamı..

Ameliyat sonrasında diğer küçük sızıntıları önlemeye yönelik bazı tedbirler uygulamaktayız. Kan durdurucu tozlar veya spongostan gibi vücut tarafından bir müddet sonra emilebilen nonallerjik maddeler kullanılır.

Dren konusuna gelince şunu baştan belirtmekte yarar var; drenler kanamayı önlemezler. Kanamayı önleyen titizlikle yapılan hemostazdır. Günümüzde yurt dışı ve yurt içi kendim de dâhil olmak üzere birçok merkezde tiroid cerrahisi sonrası rutin dren konulmamaktadır. Ancak kitle olarak çok büyük guatrlarda veya lenf bezi çıkarılma cerrahi işlemi yapılan vakalarda bazen olası seroma dediğimiz sıvı birikintilerini ve kan sızıntılarını önlemeye yönelik dren uygulanmaktadır.

Ses kısıklığı ve ses yorgunluğu komplikasyonları geçici veya kalıcı olabilir. Total tiroidektomi dediğimiz geniş ameliyatlarda veya orta boyun lenfatiklerinin çıkarıldığı lenf diseksiyonu işlemi uygulanan vakalarda % 6–9 arasında geçici ses kısıklığına rastlanabilir.

Devamı..

Tedbirlerin başında öncelikle cerrahi anatomiyi iyi bilmek, sinirin anatomik lokalizasyonunu (yerleşimini) ortaya koymak, ameliyat alanında temiz, kansız çalışmak, daha doğrusu cerrahi işlem sırasında doğal olarak gelişen geçici kanamalardan temizleyerek sinirin kanla sıvanarak zor görünmesini engellemek ve loop dediğimiz 2,5 defa büyüten özel mikroskoplarla çalışmak esastır.

Devamı..

Ses kısıklığının ameliyat sonrası kalıcı olduğuna bazı merkezler 6 aydan sonra iyileşme veya gerileme olmazsa karar vermektedir. Yurt dışı bazı merkezler ise bu süre için 1 yıl beklemeyi önermektedir.

Devamı..

Kesinlikle cerrahi hata değildir. Tiroid cerahisinin komplikasyonudur. Bakın  hepimiz günlük hayatta yeri geldiğinde bir sürü ilaçı kullanıyoruz. Eğer ilaçların prospektüslerini okursanız kullandığınız ilaçın bir sürü yan etkisi olduğunu görürsünüz.

Devamı..

Bazen cerrahi sonrası hastalarda ses yorgunluğu olabilir. Hasta önce güzelce yüksek sesle konuşurken belli bir süre sonra sesini kaybeder.  ‘Ses Yorgunluğu’ diye tanımladığımız bu semptom genellikle boyun üst bölgesinde yer alan superior rekürren sinirin hasara uğraması sonucunda meydana gelebilir.

Devamı..

Diğer bir komplikasyon ise anatomik olarak tiroid bezinin etrafında, üzerinde ve bazende çok nadir olarak içinde yer alan genelde ortalama 4 adet olan paratiroid olarak adlandırdığımız, organizmamızdaki kalsiyum dengesinden sorumlu olan parathormonu salgılayan endokrin bezlerinin ameliyat esnasında damarsal beslenmesinin bozulması, bunun sonucu iskeminin gelişmesi veya cerrahi işlem sonucu istenmeden çıkarılmasıdır.

Devamı..