Tiroid hastaları ve guatr

Tiroidinde problemi olan, guatrlı hastalara ne gibi tavsiyeleriniz olur?

Öncelikle guatrdan korunmak için günlük yaşantımızda iyodlu tuz kullanmağa dikkat etmemiz gerekir. Sadece zehirli guatrlı olan hastalar iyodlu tuzu kullanamazlar. Tiroid hormonu kullanıyorsanız düzenli olarak her sabah aç karnına kahvaltıdan 20-30 dakika önce tek başına almağa dikkat etmelisiniz.

Diğer tarafdan tiroidinde herhangi bir problemi yumrulu veya yumrusuz guatrı olan hastaların tedavi öncesi detaylı tetkiklerinin yapılması gerekir. Görüldüğü gibi ince iğne aspirasyon biopsisi sonuçları son derece yol gösterici ve ,takib veya ameliyat gibi kararların alınmasında yardımcı olmaktadır.

Hakkında ameliyat kararı verilen herhangi bir hastanın gerçekten cerrahi tedavisinin mutlak gerekliliği konusunda tiroid hastalıklarında deneyimli uzmanın özellikle endokrinologun görüşünü almasında büyük yararı vardır. Kişi kendi için herhangi bir şey almağa karar verirken ince eleyip sık dokur. Görüş almaktan çekinmez. Hele bu işlem kendi sağlığı için oluyorsa mutlaka görüş almalıdır. Yoksa boynunu büküp ameliyat masasına yatmamalıdır. Bunu multinodüler veya tek nodüllü guatr vakaları için ifade ediyorum. Gereksiz yapılan ameliyatın hastaya faydası değil zararı dokunur. Çünkü tiroid ameliyatlarının tiroid cerrahisi ile deneyimli cerrahlarca uygulansa bile % 1 e varan komplikasyon riski bulunmaktadır.

Nodüler guatrda kanser riski % 10 gibi düşük orandadır. Hatta multipl guatr vakalarında bu oran biraz daha düşüktür. Öreneğin aralıklı zamanlarda ince iğne aspirasyon biopsisi yapılmış nodulün her iki biopsiside selim geldiğinde bu nodülde takib edilen yıllarda kanse riski % 1-5 arasındadır. Kısaca nodüllü guatr vakalarının büyük çoğunluğu selimdir. Kaldı ki tiroid kanserinin büyük çoğunluğunu oluşturan papiller ve foliküler tiroid kanserleri yavaş seyirli ve klinik sonuçları açısından yüz güldürücü olup radikal tedavi edilebilmektedir. Bu tip kanser tanısı konduğunda hemen paniğe kapılmamak gerekir. Ameliyat kararı kesinleşen hastaların cerrahi tedavilerinin de tiroid cerrahisi ile deneyimli olan cerrahlarca uygulanması gerekir.