“Kanser olasılığı veya varlığında, büyük ve çok sayıda nodülleri olan
guatrlarda doğru cerrahi, total tiroidektomidir.”
Prof. Dr. Serdar Tezelman