Guatr Tedavisi

Nükslerin % 50 si ilk cerrahi tedaviden 10 yıl sonra görülmektedir. Cerrahi tedavi sonrası hemen uygulanacak tiroid hormon tedavisi nüks multinodüler guatrı geciktirebilir ancak tamamen önleyemez.

Devamı..

Beslenme önemli bir korunma yöntemidir. Örneğin, florürden yoğun olan suların daha az tüketilmesi, iyod içeren tuzların kullanılması önemli korunma kriterlerinden bazılarıdır.  Yalnız bir şeyi yeri gelmişken belirtmekte yarar var.

Devamı..