Hipertiroidinin klinik bulguları nelerdir?

Hipertiroidizmde ortaya çıkan klinik tablo tüm organizmayı etkiler. Yani mevcut tüm vücut sistemleri etkilenir. Hastaların endokrinologa başvurmadan bir kaç hafta veya birkaç ay öncesinden yakınmalarının başladığı ve semptomlarının belirdiği saptanmıştır. Bütün semptomların da her hastada görüleceği gibi bir kural yoktur. Metabolizmanın aşırı hızlanması söz konusudur.

Sıcağa tahammülsüzlük ve aşırı terleme hipertiroidinin tipik semptomlarıdır. Bunun sebebi de metabolizmanın aşırı hızlanması aşırı ısı üretir. Terleme ısıyı düşürmeye yöneliktir. Düşünün kış günü iş yerindeki hipertiroidili hastanın sıkıntısını! Herkes kat kat giyinmiş donarken hipertiroidili hasta yanacaktır. Yanmakla kalmayıp pencereleri açıp iş arkadaşları ile dargınlık derecesine varan tartışmalara girecektir. Veya evinde pencereyi açıp eşiyle tartışacaktır.

Devamı..

Hipertiroidisi olan özellikle Basedow-Graves’li hastaların gözlerinde de birtakım istenmeyen bulgular ortaya çıkar. Tiroide özgü bu göz bozuklukları ‘eksoftalmi’ diye tanımlanır. Gözlerin yuvalarından dışarı doğru büyümeleri ile karakterizedir.

Devamı..

Hipertiroidinin 3 tip tedavisi vardır: medikal tedavi, cerrahi girişim ve radyoaktif iyod tedavisi. Hipertiroidinin ilk ve esas tedavisi medikaldir. Tiroid hormonu sentezini engelleyen ilaçlar verilir. Bu ilaçlara ‘antitiroid ilaçlar’ denir.

Devamı..

Nüks durumlarında, Basedow-Graves zemininde soğuk nodül varlığında, hacimsel olarak oldukça büyük olan olgularda, eksoftalmisi olanlarda veya radyoaktif iyod tedavisinin uygulanamadığı olgularda cerrahi tedavi tercih edilir.

Devamı..

Radyoaktif iyod tedavisinin ana etkisi tiroid hücrelerini tahrip etmesine dayanır. Radyoaktif iyod tedavisi hamilelerde, hamile kalmayı düşünenlerde, çocuk ve genç erişkinlerde, soğuk nodülü olan veya eksoftalmi ile gelen vakalarda uygulanmaz.

Devamı..

Tek sıcak nodülü olan hipertiroidi vakaları, cerrahi veya radyoaktif iyod tedavisi ile tedavi edilirlerse de genellikle radyoaktif iyod tedavisi tercih edilir. Özellikle cerrahi girişimi istemeyen hastalarda veya cerrahi girişimlerin olası komplikasyonlarından kaçınmak isteyenlerde çok rahatlıkla ve başarılı sonuçlarla radyoaktif iyod tedavisi uygulanır.

Devamı..

Bilindiği hipertiroidili özellikle Basedow-Graves’i olan hastaların çoğunlukla iki bazen tek gözü etkilenerek patlak göz olarak tasvir edebileceğimiz oftalmopati ortaya çıkar. Bu tip oftalmopatiler Basedow-Graves hastalığında eş zamanlı ortaya çıkan ancak ayrı bir otoimmun proçesdir.

Devamı..

Öncelikle hipertiroidisi olan hastaların iyodla teması kesilmelidir. İyodlu tuz kullanımı yasaklanmalıdır. Diğer taraftan medikal tedavi süresince tiroid hormon kontrolleri 2–3 haftada bir tekrarlanarak kontrol edilmelidir.

Devamı..

Yenidoğan bebeğin eğer annesinde Basedow-Graves hastalığı varsa çocuğa o hastalığa özgü antikorlar geçecektir. Bebeğin kanında bu antikorların yüksek olması halinde yenidoğanda hipertiroidi gelişir.

Devamı..