menopoz-sonrasi-paratiroide-dikkat

Menopoz Sonrası Paratiroide Dikkat

Vücudumuzda bulunana Paratiroit bezleri esas olarak parathormon salgılıyorlar. Parathormon ise vücudumuzda kalsiyum dengesini sağlıyan hormondur.

Paratiroit bezleri 4 tanedir bazen biri ya da hepsi birdeni aşırı çalışır ve bunun sonucunda kanda parathormon düzeyi yükselir  ve hiperparatiroidi dediğimiz hastalık ortaya çıkar. Bu hormon kanda yüksek düzeyde olduğunda, kemiklerden kalsiyumu çeker ve kanda kalsiyum seviyesi yükselir. Ancak bu sırada kemikler ise kalsiyumunu kaybeder. Aç kemik sendromu denen bu durumda osteoporozun yanısıra  kemiklerde nedensiz kırılmalar da görülebilir.

Hiperparatiroidi hastalarında kanda hızla yükselen kalsiyum metabolik komplikasyonlara da sebep oluyor.  Hiperparatiroidinin klasik bulguları veya teşhisinin geç konulması, ileri hastalık evresinde rastlanan ve “kistik fibröz osteitit” diye tanımlanan bir kemik hastalığına da davetiye çıkarıyor. Sırtta, eklemlede ve kemiklerde ağrılar, halsizlik ve yorgunluk görülebilir.

Hastalıkla ilgili en önemli tablonun, sorunun seyri esnasında kişinin hiperkalsemik kriz geçirmesi olduğu belirtiliyor. Bu krizde kan kalsiyum değerleri son derece yüksek bulunuyor. Önlem alınmazsa kalp ritim bozuklukları ve koma meydana gelebiliyor. Kişilerde hastalığın tanısı, sıklıkla kanda parathormon ve kalsiyum düzeyinin yüksek bulunması ve 24 saatlik idrarda kalsiyum düzeyi ölçümüyle konuluyor.

Özellikle kadınları tehdit eden bu hastalık başka hastalıklarla karıştırılıyor. Paratiroidi hastalığının sık görülen belirtileri:

 • Ağrılı kemik ve eklemler
 • Böbrek taşları
 • Yorgunluk
 • Karın ağrısı
 • Psişik bozukluklar
 • Peptik ülser
 • Pankreatit
 • Halsizlik
 • Çok su içme
 • Sık ve gece idrara çıkma
 • Kuvvetsizlik
 • Bitkinlik
 • Sırt ağrısı
 • Kabızlık
 • Depresyon
 • Unutkanlık
 • Miyalji
 • Bulantı
 • İştahsızlık
 • Kaşıntı
 • Kalp yanması

Tedavi edilmeyen hiperparatiroidi hastalığı ise;

 • Böbrek taşı
 • Gut
 • Patolojik kemik kırıkları
 • Kilo kaybı
 • Eklemlerde şişlik
 • Kemik yoğunluğunda azalma
 • Osteoporoz
 • Duedenal ülserler
 • Gastrik ülser
 • Pankreatit
 • Dev kemik kist ve tümörleri
 • Hipertansiyon ve kardiyovasküler rahatsızlıklar