Tek Delik Ameliyatları

Günümüzde genel cerrahi ameliyatları giderek daha minimal girişimlerle yapılma yolunda ilerlemektedir. Geleneksel açık cerrahi girişimlerinin yerini 1987 yılında ilk defa Fransa’da başlatılan laparoskopik (kapalı) girişimlerle safra kesesinin çıkarılmasının öncülük ettiği laparoskopik cerrahi işlemleri almıştır. Safra kesesinde uygulanan bu girişimler giderek tüm diğer girişimlerde örneğin kolon, mide ve apandisit gibi karın içi organ ameliyatları, fıtık ameliyatları, böbreküstü, böbrek, rahim ve yumurtalık hastalıklarında vs olmak üzere yaygınlaşmıştır. Bu tip ameliyatlar 1 veya 0.5 cm çapındaki 3, 4 veya 5 delikten sokulan aletlerle gerçekleştirlmektedir.

Son yıllarda ise yaklaşık 2 cm çapındaki tek delikden yerleştirilen 3 ve 4 alet ile bu ameliyat uygulanmaktadır. Safra kesesi, fıtık ve böbreküstü bezi ameliyatları giderek bu tip yöntemle yapılmaktadır. Tek delikten yapılan böbreküstü bezi ameliyatlarında dünyada bu konuda öncü olduk. Bu tip ameliyatla ilgili olarak 2-3 Ekim 2013 tarihinde Washington D.C. de düzenlenecek olan 5. Dünya Robotik Cerrahi Kongresinde tek delik böbreküstü bezi ameliyatlarının robotik böbreküstü ameliyatlarına karşı üstünlüğünü savunan bir konferans vermek üzere davet edildim. Tek delikden böbreküstü bezi ameliyatlarını ortalama 1-1.5 saat içinde gerçekleştirmekteyiz. Tek delik olarak doğal yol olarak göbek deliğini kullanmaktayız. Oysa bugünkü teknolojik olanaklar dahilinde robotik böbreküstü bezi ameliyatları ortalama 4 saat sürmektedir. 1 cm çapında 5 ayrı kesiye gereksinim duyulmaktadır.

Doğal yol olarak dünyada göbek dışında vagina, oral endoskopik yolla mide de kullanılmaktadır. Vagina sık kullanılan doğal yoldur. Dünyada belli bazı merkezlerde vaginadan girilmek suretiyle karın fıtığı, apandisit ve safra kesesi ameliyatları yapılmaktadır. Ağızdan yerleştirilen özel endoskoplar ile mide duvarı delinme yolu ile geçilerek apandisit ve safra kesesi ameliyatları gerçekleştirilmiştir. Hayvan deneylerinde rektumdan girilmek suretiyle gerek apandisit ve gerekse de kolon ameliyatlarıda denenmektedir.