Tiroid Nodülleri

Tiroid bezinde ortaya çıkan bazen sadece sıvı ile dolu (kistik), bazen sadece hücre içeren solid karakterde veya hem sıvı hem doku içeren karışık yapıda özellikler gösteren yumrulara nodül denir.

Tiroid nodüllerine günümüzde boyun ultrasonografisinin yaygın olarak kullanılması ve ultrasonografi cihazlarının da teknolojik olarak giderek gelişmeleri sonucu, popülasyonun % 19-67’sinde 1 mm den başlıyarak değişik çapta rastlamaktayız.

Tiroid bezinde gelişen nodüller (yumrular) işlevsel olarak tiroid hormonu salgılamayan, soğuk nodül veya aşırı hormon salgılayan sıcak (zehirli) nodül şeklinde görülebilir. Bazende normal yapıda görünen ve normal düzeyde hormon yapımını sağlayan, dolayısıyla görüntüsel ve fonksiyonel olarak tiroidin normal dokusuyla aynı özellikleri gösteren ötiroid nodüller de olabilir.

Soğuk nodüller % 10 civarında kanser görülme riski taşırken, sıcak yumrularda kanser riski yok denecek kadar azdır.

Kadınlarda daha sık rastlanmasına rağmen erkekde soğuk nodüllerde kanser görülme olasılığı % 20 gibi kadına göre 2 misli daha fazladır.

Nodüllerde kanseri saptamada en önemli tanı metodu, ultrasonografi eşliğinde yapılan ince iğne aspirasyon biopsileridir. Bu tip biopsilerde % 95 oranında doğruluk oranı vardır. Ancak nodülün çapı arttıkça (örneğin 4 cm gibi) hassasiyeti azalabilir.

Soğuk nodüller çapı artınca boğazda sıkıntı ve baskı hissi veya etrafındaki önemli organlara nefes borusu veya yemek borusu gibi yaptığı bası ile nefes darlığına veya yutma güçlüğüne veya takılma hissine yol açar. Bazende nadiren ses tellerini hareket ettiren sinire olan bası ses kısıklığına yol açabilir.

Sıcak nodüller ise halsizlik, çarpıntı, terleme, sinirlilik veya sıcağa tahammülsüzlük gibi bulgulara neden olabilir.